1-mashq. Gaplarni ko\'chiring. Bosh bo\'laklarni aniqlang va eganing ifodalanishini tushuntiring. Namuna: 1. Otini ayagan (kim? - sifatdosh) yo\'lda qolmaydi, elini siylagan (kim? - sifatdosh) cho\'lda qolmaydi. 1. Otini ayagan yoʻlda qolmaydi, elini siylagan cho\'lda qolmaydi. 2. Inson nonni hamma taomlardan ustun qo\'ygan. 3. Uchovi ko\'chaga chiqib ketishdi. 4. Xalqimiz mehnatsevar kishilarni hurmat qiladi. 5. Kamtar kishi hech qachon qo\'pollik qilmaydi. 6. Koʻrganni eshitgan yengibdi. 7. Yaxshilik ekkan esonlik koʻradi, yomonlik ekkan - jabr-u zahmat. ​
Ответ
5 (2 оценки)
2
ishnazarovab 2 года назад
Светило науки - 192 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ: Gapdagi ega:

Объяснение: 2) Inson (kim? -ot);

3) Uchovi (kimlar? - son);

4) Xalqimiz (kim? -ot);

5) Kishi ( kim? -ot);

6) Eshitgan ( kim? -sifatdosh);

7) Yaxshilik ekkan ( kim? - sifatdosh), yomonlik ekkan ( kim? - sifatdosh).

Остались вопросы?