Match questions 1—5 with the answers a—e then choose the correct answers in rules 1—3
Ответ
0 (0 оценок)
0
EgoRShEEp 1 год назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

нема конкретного завдання

Объяснение:

які речення треба співставити? вони не написані!

Остались вопросы?