Підготуйте зразок бесіди головного інженера підприємства з кандидатом на посаду фризерувальника.
Ответ
0 (0 оценок)
0
Typenkal 1 год назад
Светило науки - 6 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА

I. Загальні положення

Головний інженер належить до професійної групи "Керівники".

Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності підприємства.

Призначення на посаду головного інженера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Головний інженер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

Головний інженер здійснює керівництво технічними службами підприємства.

Кваліфікаційні вимоги:

- Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Головний інженер повинен знати:

- Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства.

- Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

- Перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства.

- Виробничі потужності підприємства.

- Технологію виробництва продукції.

- Порядок розробки і затвердження планів виробничо-господарської діяльності.

- Методи господарювання і управління підприємством.

- Порядок укладання і виконання господарських договорів.

- Вітчизняні і світові досягнення науки і техніки відповідно до галузі виробництва та досвід передових підприємств.

- Менеджмент, маркетинг, економіку, організацію виробництва, праці і управління, законодавство України в галузі науково-технічної політики.

За відсутності головного інженера його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у відповідному порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

Объяснение:

Нуу надеюсь хоть чем то помогла.)

Остались вопросы?