Яке з тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?
А ферменти за своєю хімічною природою є білками
Б робота натрій-калієвого насоса зумовлює переважання йонів Калію в поза-
клітинному середовищі організму людини
В наявність великої кількості йонів Натрію в еритроцитах кішок і собак свід-
чить про активну роботу натрій-калієвого насоса
Г робота натрій-калієвого насоса мембран еритроцитів людини пов’язана з
наявністю АТФ-ази
Ответ
0 (0 оценок)
1
iiibbbiiibbbiiibbba 2 года назад
Светило науки - 28 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

б

Пояснення:

Б робота натрій-калієвого насоса зумовлює переважання йонів Калію в поза-

Остались вопросы?