Складіть рівняння кола, яке проходить через точку K(-2;-3) і має центр у точці O(1;-3).​
Ответ проверен экспертом
4 (3 оценки)
3
dobra888 2 года назад
Светило науки - 4011 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:   ( x - 1 )² + ( y + 3 )² = 9 .      

Объяснение:

K( -2 ; -3 ) ;   центр кола  O( 1 ; -3 ).​

Радіус даного кола  r = OK = √[ (- 2 - 1 )² + (- 3 +3 )² ] = √ (- 3 )² = 3 ; r = 3 .

Тоді рівняння шуканого кола таке :

( x - 1 )² + ( y + 3 )² = 3² .

Остались вопросы?