Прості речовини А і Б утворені елементами V групи періодично системи. Одна із них є складником повітря, а інша має відносну молекулярну масу 124. Запишіть символи цих елементів 1 фор- мули речовин Aі Б.

на русском

Простые вещества А и Б образованы элементами V группы периодической системы. Одна из них представляет собой составляющую воздуха, а другая имеет относительную молекулярную массу 124. Запишите символы этих элементов 1 формулы веществ A и Б.​
Ответ
4 (3 оценки)
11
TApKIBTAHKE 2 года назад
Светило науки - 7 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:N, P.

P3N5

Объяснение:Азот був утворений Нітрогеном, який є складником повітря, Тоді:

Mr(P2O5)=124.

Остались вопросы?