До об\'єктів, що вивчає цитологія, належать​
Ответ
5 (2 оценки)
1
nsvirsch75 1 год назад
Светило науки - 39 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Структурно-функціональна організація клітин різного походження.

Клітинний цикл, диференціювання й старіння клітин. Мітоз, мейоз, цитокінез.

Взаємодія ядерного та пластомного геномів.

Структура хроматину та хромосом. Експресія генів та регуляція.

Процеси самозбирання надмолекулярних структур клітин.

Передача екзогенних та ендогенних сигналів у клітині.

Просторово-часова організація клітинного метаболізму та його регуляція.

Скелетні структури клітини та їх функції в життєдіяльності клітини.

Отримання до дослідження протопластів. Механізми утворення клітинних гібридів.

Механізми трансгенезу. Вектори, придатні для трансгенезу.

Виявлення та клонування генів.

Природа та сприйняття клітиною сигналів, які детермінують її розвиток.

Клітинні біосинтези гетерологічних речовин.

Дослідження клітин у культурі in vitro.

Объяснение:

Остались вопросы?