Установіть відповідність між величинами та їх значеннями для рівняння руху x = - 10 + 5t
г)Початкова координата тіла в м
a) Швидкість рівномірного руху в м/с
б)Момент часу, коли тіло проходить повз тіло відліку в с
в) Координата, в якій буде знаходитися тіло через 1с
1)5
2)-5
3)-10
4)2
Ответ
5 (1 оценка)
1
Sanchez23Ua 2 года назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи
1)А
2)В
3)Г
4)В
Надеюсь поможет!

Остались вопросы?