Тест: Феноли

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну
1. Укажіть ароматичну сполуку, що містить гідроксигрупу:
A. Етанол; B. Бензен;
Б. Фенол; Г. Толуен.
2. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити фенол у розчині:
A. Фенолфталеїн; B. Ферум(ІІІ) хлорид;
Б. Гідроген пероксид; Г. Гліцерин.
3. Позначте речовину, що реагує з натрій гідроксидом:
A. Фенол; B. Пропанол;
Б. Етанол; Г. Толуен.
4. Позначте формулу речовини, що належить до класу фенолів:
Фото 1

5. Позначте спільну ознаку між етанолом та фенолом:
A. Взаємодіють з натрієм;
Б. Взаємодіють з натрій гідроксидом;
B. Містять у складі дві гідроксигрупи;
Г. За нормальних умов перебувають у твердому стані.
6. Позначте, у якому агрегатному стані за звичайних умов існує фенол:
A. Плазма; B. Рідина;
Б. Тверда речовина; Г. Газувата речовина
Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям
7. Позначте сполуки, з якими взаємодіє фенол:
1. Натрій; 2. Ацетилен кислота; 3. Алюміній хлорид; 4. Бензен;
5. Натрій гідроксид; 6. Бром.
Варіанти відповідей:
A. 1, 5, 6; Б. 1, 4, 5; B. 2, 3, 4; Г. 2, 4, 6.

8. Позначте властивості, які характерні для фенолу:
1. Токсичність; 2. Нестійкість на повітрі; 3. Розчинність у воді;
4. Окислювальні властивості; 5. Не має запаху; 6. Має зелене забарвлення.
Варіанти відповідей:
A. 1, 2, 3; Б. 2, 3, 4; B. З, 4, 5; Г. 4, 5, 6.
Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках
9. Встановіть відповідність між вихідгою речовиною і продуктом, отриманим в одну стадію:
Вихідна речовина Продукт
етен а) фенол
хлорбензен б) пропан – 2 –ол
пропен в) гліцерол
1,2,3-трихлорпропан г) етиленгліколь

11. Установіть послідовність одержання речовин при добуванні фенолу:
A. Ацетилен; Б. Метан; B. Хлорбензен; Г. Бензен.
Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа


Даю 35 б
Ответ
0 (0 оценок)
1
androedandroed 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение: Если напишешь на русском, то я решу

Остались вопросы?