Терминдер мол орын алатын стиль
Ответ
0 (0 оценок)
0
kuat5665 2 года назад
Светило науки - 7 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1. Ғылыми  стиль

Ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда қолданылады.

Заттар мен құбылыстардың жалпы ерекшелігін ашып, мәлімет беру. (дать общие понятия вещей и явлений) Дәлелді, зерттелген тура мағынада алу.

Ғылыми термин-дерді қолдану, хабарлы сөйлемде қолданылады.

(использование научных терми-нов, повествова-тельных предлож)  

 

2. Ресми іс-  қағаздар  стилі

3. Публицистикалық стиль

Іс-қағаздар-да, нұсқау хаттар мен кеңсе құжат -тарында қолданыладыГазет-журналда, жиналыстарда, бұқаралық ақпараттық құралдарда қолданылады.

 

Хабарлау, анық мәлімет беру. Көпшілікке әсер ету, құбылыстардың, оқиғаның мәнін ашу, оларға көпшіліктің назарын аудару. Ресми, анық, дәл. Шақыру, үндеу, нақтылық.

Кітаби, ресми сөздер мен тіркестер, хабарлы сөйлемдер, терминдер.

 

4. Көркем  әдебиет  стилі

Көркем шығармаларда қолданылады.Құбылыстар мен заттарды суреттеу, бейнелеу. Образды, эмоционалды, экспресивті.

Ауыспалы мағына, көркемдік тәсілдерін, суреттеме құралдарын пайдалану /теңеу,мета-фора,эпитет, метонимия синекдоха т.б.

 

5. Ауызекі  сөйлеу стилі

Адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады.

Сөздер мен сөз тіркестерін еркін қолдану. Қарапайым сөздерді еркін қолдану, сұраулы, лепті сөйлемдерді жиі қолдану, диалогқа құрылу.

Объяснение:

Остались вопросы?