ҚР Конституциясының 24-бабының 1 - 4 - тармақтарының мазмұнын түсіндіруде қажетті сөздерді қолданыңыз, қортыныды жазыңыз.
Қажетті сөздер: еркiн таңдау, төтенше жағдай, қауiпсiздiк пен тазалық, әлеуметтiк қорғалу, ереуiл жасау, еңбек даулары, тынығу, ақылы демалыс

и можете помочь и в 2 и 3 пжсрочно​

я ещё не из таких задний выходил

сорри

есть ответы ?

Вам дать?

Ответ
5 (4 оценки)
12
togzhankasymhan 1 год назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1. Әркiмнiң еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсiп түрiн еркiн таңдауына құқығы бар. Ерiксiз еңбекке соттың үкiмi бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол берiледi.

2. Әркiмнiң қауiпсiздiк пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегi үшiн нендей бiр кемсiтусiз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтiк қорғалуға құқығы бар.

3. Ереуiл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен белгiленген тәсiлдердi қолдана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы мойындалады.

4. Әркiмнiң тынығу құқығы бар. Еңбек шарты бойынша, жұмыс iстейтiндерге заңмен белгiленген жұмыс уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндерiне, жыл сайынғы ақылы демалысқа кепiлдiк берiледi

Остались вопросы?