Які твори називають ліро-епічними? Назви їхні особливості. Наведи
приклад ліро-епічного твору. Дам 30 баллов​
Ответ
3 (3 оценки)
4
khimenkoanastasia 11 месяцев назад
Светило науки - 22 ответа - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

Ліро-епічний твір — це літературний твір, у якому гармонійно поєднуються зображально-виражальні засоби, притаманні ліриці та епосу, внаслідок чого утворюються якісно нові сполуки. Людина тут зображується ніби у двох планах: з одного боку передаються певні події її життя, а з другого — переживання, емоції, настрої. До творів такого штибу найчастіше відносять баладу, думу, байку, співомовку, а також поему, іноді — роман у віршах:

У ліро-епічних творах наявні розгорнутий сюжет і система образів, як і в епічних творах. Однак в епічному творі, зображуючи події та характери, автор майже не проявляє себе безпосередньо, бо він стоїть осторонь від описуваного. У ліро-епічних творах автор, зображуючи події та характери, принагідно, але прямо й безпосередньо висловлює свої думки і почуття, викликані в ньому цими подіями та вчинками персонажів, дає їм оцінку. Більша, ніж в епічних творах, увага приділяється розкриттю внутрішнього стану героїв. Крім того, в ліро-епічних творах є ще один персонаж, якого немає й бути не може ні в епосі, ні в драмі,- ліричний герой, в ролі якого виступає найчастіше автор.

Ліро-епічні твори пишуться майже виключно віршованою мовою, яка надає викладу художнього матеріалу більшої урочистості, натхненності, ліричності.

Приклад ліро-епічного твору - поема М. Вороного "Євшан-зілля"; драма-феєрія Лесі Українки "Давня казка".

Ответ
0 (0 оценок)
0
dianaleh2005 11 месяцев назад
Светило науки - 22 ответа - 0 раз оказано помощи

Ліро - епічні твори - твори, у яких поєднуються засоби лірики і епосу.

Такими творами є поеми, балади, думи, історичні пісні.

Прикладами є : "Енеїда" , "Катерина" , "Сон" ..

Остались вопросы?