Чому дорівнює сума довільних вертикальних кутів?

90°

Неможливо визначити

360°

180°

Питання №2 ?
1 бал
Один з суміжних кутів дорівнює 79°. Знайдіть інший.

111°

201°

91°

101°

Питання №3 ?
2 бали
Знайдіть різницю кутів ∠ABC та ∠CBD, якщо ∠EBD=156°.132°

90°

98°

140°

Питання №4 ?
2 бали
Знайдіть суму кутів ∠ABE та ∠CBD , якщо ∠EBD=142°.32°

102°

76°

64°

Питання №5 ?
2 бали
Які кути рівні?2 та 6

1 та 5

3 та 8

6 та 7

Питання №6 ?
4 бали
Три прямі перетинаються в одній точці. Чому дорівнює γ, якщо , ?В поле «Відповідь» необхідно записати значення у вигляді числа, без одиниць вимірювання, градусів тощо. Якщо відповідь необхідно записати у вигляді десяткового дробу, то цілу та дробову частину необхідно відділяти комою. Наприклад: 15,5. Якщо у відповіді отримано від’ємне число, то у поле «Відповідь» слід поставити «-», а після нього, без пробілів, отримане значення. Наприклад: -15.

Відповідь
Ответ
5 (9 оценок)
14
Hahahayer4554 1 год назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1) Неможливо визначити

2) 101°

3) 132°

4) 76°

5) 6 та 7

6) 100.

Ответ
2 (3 оценки)
3
kuzmavlasyuk228 1 год назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Объяснение:

180.

101.

132

76

6 та 7

100

Остались вопросы?